Trói sếp vào ghế rồi hiếp dâm con vợ đẹp hàng ngon của ông ta để trả thù

#1 #2 Zoom+ 101

Trói sếp vào ghế rồi hiếp dâm con vợ đẹp hàng ngon của ông ta để trả thù, này đi làm phò mục đích chính là đi buôn lậu ma túy, thật sự là không hiểu một mình người đường đường là trưởng phòng đảng ủy trấn lại tại
sao phải đi buôn lậu ma túy, nguyên nhân chính là do anh bài bạc nên thiếu tiền xã hội đen cho vay nặng lãi, sex hàn quốc nên không trả nổi, bí quá hóa
liều, biết được chỉ có đi buôn lậu ma túy là cách kiếm tiền nhanh nhất Các ngươi đây là vu hãm, anh không có buôn lậu ma túy, anh không dính
dáng gì tới chuyện đó. anh hãy nghe anh nói hết cái đã, anh, tuổi của anh cũng không nhỏ,…

Trói sếp vào ghế rồi hiếp dâm con vợ đẹp hàng ngon của ông ta để trả thù
Xem thêm
Đóng QC